Ginustong Mga Caterers

ang mga tao magdiwang ng isang kaganapan na may mga ilawan sa itaas ang mga ito